+48 (22) 869 24 50 kontakt
Kurs PADI Divemaster wprowadza nurków na profesjonalną ścieżkę nurkowania w systemie szkoleniowym PADI i pozwala połączyć zainteresowanie z pracą zawodową. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora i jednocześnie osoby zorientowanej w specyfice rynku nurkowego.

Wymagania:
certyfikat na poziomie PADI AOWD
certyfikat na poziomie PADI Rescue Diver
zalogowanych 20 nurkowań (60 nurkowań przed certyfikacją)
ukończony kurs pierwszej pomocy w ciągu ostatnich 2 lat
zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania
ukończone 18 lat


Dodatkowe koszty:
Podręcznik Divemastera, Manual Instruktorski, tabele - 600 PLN
Międzynarodowy certyfikat PADI AOWD Diver - 180 PLN

Cena nie obejmuje dojazdu, noclegów oraz wyżywienia w części na wodach otwartych.
Przebieg kursu:
Program kursu PADI Divemaster opiera się na spełnieniu wymagań, dlatego też ilość czasu potrzebna do zaliczenia programu zależy od liczebności grupy, względów logistycznych, zdolności studenta i osiągnięć.

Szkolenie Divemastera składa się z 3 sesji lub modułów, które obejmują:
Sesje teoretyczne – zakończone egzaminem 8 przedmiotów.
Sesje umiejętności pływackich i nurkowych.
Sesja praktyczna – praktyki Divemastera i zadania zaliczeniowe.

Aby uzyskać certyfikację, należy zaliczyć wszystkie segmenty programowe albo w ramach praktyki Divemastera albo zadań zaliczeniowych.

Będziesz musiał także przygotować:
mapę akwenu nurkowego dla miejsca szkolenia na wodzie otwartych lub wybranego przez instruktor,
przygotować plan ratunkowy,
umieć perfekcyjnie przeprowadzić odprawę przed nurkowaniem.

Przed certyfikacją należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu PADI Divemaster.


Uprawnienia:
Jeśli przejdziesz certyfikacje PADI Divemaster będziesz upoważniony do:
Samodzielnego kierowania studentami kursu Open Water Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań szkoleniowych kursu Open Water Diver od nr 2 do 5
Towarzyszenia studentom kursu Open Water Diver przy pośrednim nadzorze Instruktora PADI
Przeprowadzania wszelkich następnych nurkowań dla studentów, przy stosunku 2:1 (gdy pierwsze nurkowanie zostało zaliczone jako zadowalające przez Instruktora PADI), tak długo jak jesteś ubezpieczony.
Przeprowadzania nurkowań PADI Discover Local Diving, tak długo jak jesteś ubezpieczony.
Towarzyszenia studentom podczas nurkowań Advanced Open Water oraz nurkowań szkoleniowych Specjalisty. (Uwaga: Wszelkiego typu szkolenie/ocena, która ma miejsce podczas tych nurkowań musi być prowadzona osobiście przez Instruktora PADI).
Ogólnego nadzorowania zarówno szkolenia jak i zajęć pozaszkoleniowych (poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami).
Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie otwartej.
Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie zamkniętej.
Możesz uczyć PADI Skin Divers samodzielnie i prowadzić certyfikację jeśli jesteś ubezpieczony.

Mając tytuł Divemastera będziesz upoważniony, pod bezpośrednim nadzorem instruktora, do:
Kierowania osobami, które spełniły wszystkie wymagania dla certyfikacji Open Water Diver lub wyższej.
Towarzyszenia studentom Open Water Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań 2 do 5.