+48 (22) 869 24 50 kontakt

Umowa generalna ubezpieczenia i umowy ubezpieczenia mogą obejmować następujące zakresy ubezpieczeń:

Koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance; Następstwa nieszczęśliwych wypadków; Bagaż podróżny; Odpowiedzialność cywilna; Sprzęt sportowy; Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej;

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia obejmuje wyłącznie zdarzenia, które zaszły na obszarze objętym zasięgiem terytorialnym ubezpieczenia. Zasięg terytorialny ubezpieczenia wskazuje Ubezpieczający we wniosku o ubezpieczenie.