Home > Napełnianie butli

Oferujemy napełnianie bulti tlenem i helem oraz sprężonym powietrzem do 300 bar. Robimy mieszanki oddechowe takie jak nitrox oraz trimix.
Przy napełnianiu butli mieszankami oddechowymi wymagane jest okazanie licencji uprawniającej do korzystania z zamówionej mieszanki oddechowej, analiza gazu w obecności obsługi oraz wpisanie się do rejestru napełniania butli.
Nie ma znaczenia czy butla jest w części napełniona. Każde podłączenie traktujemy jak nabicie całej butli.
W przypadku napełniania butli poniżej pojemności 3 litrów sprężonym powietrzem cena wynosi 10,00PLN za napełnienie.
W przypadku stwierdzenia braku ważnej legalizacji butli przez pracownika lub obawy napełnienia ze względu na podejrzany jej stan butla nie zostanie napełniona.
Poniżej podane ceny są cenami brutto wraz z podatkiem VAT 23%.

Ceny obowiązują od 01.01.2020 roku.

UsługaCena
Powietrze na ciepło
220 bar3,00PLN x pojemność butli
powyżej 220 bar4,00PLN x pojemność butli
Powietrze czyste tlenowo
220 bar4,00PLN x pojemność butli
Nitrox
Do 40% - 220bar3,50PLN x pojemność butli
Nitrox od 40 do 50% - 220 bar4,50PLN x pojemność butli
Tlen 100% - 210 bar10,00PLN x pojemność butli
Hel0,40PLN x ciśnienie x pojemność butli