+48 (22) 869 24 50 kontakt
Legalizacja i przegląd butli nurkowych jest wymagana przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z rozporządzeniem. Przy przeglądzie legalizacyjnym butli nurkowych musi zostac zachowana odpowiednia procedura a sam przegląd butli do nurkowania odbywa się w obecności inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Butle są poddane próbie ciśnieniowej, sprawdzeniu wagi, oraz oględzin wizualnych. Atest butli do nurkowania zostaje przyznany przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego na dwa lata. W przypadku nie przedłużenia ważności legalizacji butli nurkowej należy ją zezłomować. Scuba Service – serwis sprzętu do nurkowania świadczy usługi w zakresie przeglądów oraz legalizacji butli do nurkowania a także mycie oraz przygotowanie do korzystania z mieszanek oddechowych z zawartością tlenu powyżej 40%. W przypadku oddania butli do legalizacji w serwisie sprzętu nurkowego – Scuba Service warto również zlecić przegląd zaworu butli a w przypadku czystości tlenowej jest to wręcz obowiązkowe.