Home > Instruktor pierwszej pomocy EFR

W zasadzie każdy kto ukończył 18 lat może zostać instruktorem pierwszej pomocy EFR. Po ukończeniu kursu Instruktor EFR można samodzielnie prowadzić szkolenia dla firm, instytucji, szkół a także dla ratowników medycznych, pracodawców, pracowników BHP oraz dla swoich znajomych i rodziny z zakresu pierwszej pomocy: Primary Care (BLS), AED, Secondary Care (rozszerzona pomoc) oraz Care for Children (pomoc dzieciom i niemowlętom), pomoc tlenowa oraz AED.
Nie ma ograniczeń wiekowych aby przystąpić do podstawowego kursu EFR co oznacza, że rynek dla instruktorów EFR jest ogromny.

Standardy programu Kursu Instruktorskiego EFR są w każdym centrum szkoleniowym EFR na świecie takie same i obejmują wiedzę z zakresu metodyki i filozofii szkolenia pierwszej pomocy w systemie EFR, umiejętności prezentacji technik ratowniczych, oceny kursantów, organizacji szkoleń i marketingu.
Podczas kursów korzystamy z książek, materiałów instruktorskich oraz prezentacji .

Aby przystąpić do kursu Instruktora EFR, wymagane jest posiadanie uprawnień w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej EFR Primary Care i Secondary Care lub równorzędne. Uprawnienia nie mogą być starsze niż 2 lata. Od osób z wykształceniem medycznym nie jest wymagane zaświadczenie ukończenia podstawowego kursu pierwszej przedmedycznej.

Certyfikowany instruktor EFR otrzymuje licencję oraz uprawnienia do prowadzenia szkoleń na całym świecie a także dostęp do własnego konta systemu certyfikującego przyszłych absolwentów kursu pierwszej pomocy EFR.