+48 (22) 869 24 50 kontakt
Po co się go wykonuje i dlaczego tak często. Jeśli mówimy o sprzęcie do nurkowania to przeważnie mamy na myśli automaty oddechowe, ale jest jeszcze parę urządzeń równie ważnych i także wymagających przeglądów okresowych oraz napraw. Są to: 1. Butle powietrzne i tlenowe 2. Aparaty oddechowe 3. Urządzenia wypornościowe ( kamizelki i skrzydła ) 4. Skafandry suche i mokre 5. Latarki Pozostały sprzęt to  maski, fajki,płetwy, noże niby mniej ważne ale ich niesprawność może być źródłem wielu kłopotów podczas nurkowania. Zastanówmy się zatem jak powinno się podchodzić do przeglądów i serwisowania poszczególnych rodzajów sprzętu nurkowego. Serwis sprzętu nurkowego; butle Podstawowa sprawa to atestacja, powinno się ją wykonywać w przypadku butli do nurkowania co DWA LATA niezależnie od tego czy ciśnienie pracy butli wynosi 200 czy 300bar i niezależnie od pojemności butli.Napełniać można tylko butle, które posiadają ważny atest potwierdzony oznakowaniem na kielichu butli (stempel inspektora UDT, rok przeprowadzonej inspekcji, dwie cyfry/miesiąc, dwie cyfry i rok następnej inspekcji,dwie cyfry.Nie wolno napełniać butli jeżeli nie są widoczne oznaczenia, które powinny być naniesione na każdej butli a szczególnie jak nie jest widoczne oznaczenie ciśnienie pracy i ciśnienie próbne.Jeżeli ciśnienie pracy wynosi 200bar to ciśnienie próbne powinno wynosić 300bar i odpowiednio jeżeli ciśnienie pracy wynosi 300bar to ciśnienie próbne powinno wynosić 450bar czyli 1.5 raza ciśnienia roboczego. Drugim niemniej ważnym problemem jest czystość butli. Jej wnętrze powinno być suche i bez korozji (nie może być luźnych kawałków rdzy zbierających się na dnie butli). Serwis takiej butli polega na usunięciu nalotu ze ścianek butli i wymyciu oraz dokładnym wysuszeniu. Należy pamiętać, że wilgoć w butli prowadzi do zamarzania aparatów nurkowych. Butle, w których przechowujemy trimiks i mieszanki zawierające więcej niż 40% tlenu muszą być myte do czystości tlenowej raz na rok i czynność ta powinna być potwierdzona odpowiednią nalepką na butli. Przy okazji serwisowania butli dokonujemy serwisu zaworów. Sprawdzamy stan korka i ewentualnie wymieniamy uszczelkę, wymieniamy o-ringi i uszczelnienie wrzecionka zaworu. Oczywiście wszystkie elementy zaworu dokładnie myjemy. W SCUBA SERVICE s.c. serwis butli i zaworów odbywa się zgodnie z podanymi wyżej zasadami. Napełnianie butli odbywa się po dokładnym sprawdzeniu ich stanu i ważności legalizacji. Serwis sprzętu nurkowego; aparaty oddechowe W SCUBA SERVICE s.c.serwis automatów nurkowych odbywa się zgodnie z zasadami podanymi przez producentów sprzętu nurkowego t.j. po 100 lub 200 nurkowaniach lub po roku lub dwu latach eksploatacji. Firma SHERWOOD daje na swój aparat oddechowy 30 letnią gwarancję pod warunkiem, że będzie on przeglądany raz w roku. Przy okazji takiego przeglądu wymieniane są wszystkie uszkodzone części na koszt wytwórcy. Użytkownik płaci tylko za sam serwis aparatu nurkowego. Części , które zaleca się wymienić dostarczane są przez wytwórcę w odpowiednich zestawach. Po ich wymianie zużyte części są zwracane użytkownikowi. Serwisowany aparat zostaje zdemontowany i umyty w myjce ultradźwiękowej, wszystkie części zostają dokładnie przejrzane i jeżeli noszą ślady zużycia lub uszkodzeń wymienione na nowe. Te same zasady dotyczą przewodów.Z ich metalowych końcówek zostaje usunięty osad a wnętrze umyte i dokładnie wysuszone. Następnie aparat nurkowy zostaje zmontowany i wyregulowany na specjalnym stanowisku oraz sprawdzony na aparacie kontrolnym (sztuczne płuco), który wyniki badania podaje w formie wykresu. Takie same zasady obowiązują dla wszystkich elementów zestawu sprzętu nurkowego (manometry, głębokościomierze, komputery). Wyniki sprawdzania są podawane do wiadomości użytkownika i są przechowywane w pamięci urządzenia. Po nadejściu terminu następnego następnego przeglądu urządzenie wysyła wiadomość do użytkownika. Użytkownik ze swej strony powinien także pamiętać o terminach przeglądów bo jeżeli nie dostarczy automatu oddechowego do serwisu w odpowiednim terminie to straci dożywotnia gwarancje. Serwis sprzętu nurkowego; Urządzenia wypornościowe. Do nich należą kamizelki, skrzydła oraz zintegrowane aparatem oddechowym urządzenia wypornościowe typu HUB. Także w przypadku tych urządzeń obowiązuje zasada aby serwisowane urządzenie wypłukać w czystej wodzie i wypłukać dokładnie wnętrze aby usunąć kryształki soli, które tam się zebrały po odparowaniu wody morskiej. Należy pamiętać aby po nurkowaniu wypłukać sprzęt w słodkiej wodzie, uchroni nas to przed podziurawieniem powłok kryształkami soli 9najczęstsze przypadki wymagające interwencji serwisanta). W serwisie nurkowym zostaną dokładnie przejrzane części zaworów i inflatorów. Wszystkie niesprawne elementy zostaną wymienione na nowe. Następnie urządzenie zostanie zmontowane, sprawdzona szczelność i poprawne działanie. Nie trzeba chyba przypominać, że serwisowanie urządzeń wypornościowych powinno być przeprowadzane w tych samych terminach co serwis automatów oddechowych.